Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant YOUR UMBRELLAFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 11 Months
Needs Core Membership
Statistics 13 Deviations 216 Comments 637 Pageviews
×

Newest Deviations

Ulzzang by joohyun23 Ulzzang :iconjoohyun23:joohyun23 0 0 Thanks for 7 years - SISTAR by joohyun23 Thanks for 7 years - SISTAR :iconjoohyun23:joohyun23 4 0 Sohye by joohyun23 Sohye :iconjoohyun23:joohyun23 2 0 Jinnie - Blue by joohyun23 Jinnie - Blue :iconjoohyun23:joohyun23 3 0 Gift for SeYoonie part 2 by joohyun23 Gift for SeYoonie part 2 :iconjoohyun23:joohyun23 2 2 Gift for SeYoonie by joohyun23 Gift for SeYoonie :iconjoohyun23:joohyun23 2 0 Ulzzang by joohyun23 Ulzzang :iconjoohyun23:joohyun23 1 0 Min Suga - BST Japanese Ver by joohyun23 Min Suga - BST Japanese Ver :iconjoohyun23:joohyun23 4 0 Ulzzang - Cherry Blossom by joohyun23 Ulzzang - Cherry Blossom :iconjoohyun23:joohyun23 3 0 YoonMin by joohyun23 YoonMin :iconjoohyun23:joohyun23 5 0 Girl's Day by joohyun23 Girl's Day :iconjoohyun23:joohyun23 2 0 HoBoss by joohyun23 HoBoss :iconjoohyun23:joohyun23 0 0

Groups

Activity


Ulzzang
● Text: “Một ngày nào đó em sẽ hiểu rằng, khi đã bước chân ra khỏi thanh xuân, em sẽ chẳng còn lại gì bên mình ngoài hồi ức”
● Model: unknown
● Credits: Rosezeep ; @IreneRVQCs ; frustrationYork ; VanAnh3621
● Designer: Dù (Your Umbrella)
Loading...
Thanks for 7 years - SISTAR
● Text: “Đây không phải tạm biệt không phải biệt ly mà là khởi đầu mới. . ." -sưu tầm-
● Model: SISTAR
● Credits: google (stock) ; Joyyeon2002(texture) ;
@IreneRVQCs [FB] ; Yangyanggg ; frustrationyork
● Designer: Dù (Your Umbrella) TAKES OUT WITH FULL CREDITS
Loading...
Sohye
● Text: “Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại, tất cả thế giới này từng chút từng chút đều là em.” (OST “You’re the Apple of My Eye”)
● Model: Kim Sohye
● Credits: google (stock) ; BlackCat-Chirido (texture) ; RinYHEnt (coloring) ; @IreneRVQCs [FB] ; frustrationYork 
● Designer: Dù (Your Umbrella)
TAKES OUT WITH FULL CREDITS
Loading...
Jinnie - Blue
● Text: “Có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác,muốn xóa bỏ cũ̀ng không được.Giống như định mệnh, rằng buộc họ với nhau suốt cuộc đời” [ Sụ chờ đợi của Lương Thần – Tình Không Lam Hề ]
● Model: Jin - BTS
● Credits: @bangtan.official (stock) ; yiilala (texture) ; minj (coloring )
● Designer: Dù (Your Umbrella)
TAKES OUT WITH FULL CREDITS


Loading...
Gift for SeYoonie part 2
●Text: "Yêu đơn phương là yêu một người trong tiềm thức, yêu cái con người chỉ có thể nhìn mà chẳng thể nắm tay, chẳng thể nhí nhố [written : Hương Lê]
●Model: Woohyun - Infinite
●Designer: Dù (YOUR UMBRELLA) 
●Credits: yoonakutedoFlavorlibrary
TAKES OUT WITH FULL CREDITS
Loading...
Hello ~ 
I'm "Your Umbrella" from FAME Quotes
A.R.M.Y of BTS
_Watch me, watch me, watch me up_

Comments


Add a Comment:
 
:iconmun495:
mun495 Featured By Owner May 23, 2017
Thanks for the watch =]] <3
Reply
:iconjoohyun23:
joohyun23 Featured By Owner May 23, 2017
không gì ah ~ 
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Apr 21, 2017  Student Interface Designer
Cảm ơn bạn vì đã watch :"> 
Reply
:iconjoohyun23:
joohyun23 Featured By Owner Apr 28, 2017
không có gì ah :'>
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Apr 29, 2017  Student Interface Designer
:"> 
Reply
:iconxu-design-123:
Xu-design-123 Featured By Owner Nov 11, 2016  Student Artist
Thanks for the watch
Reply
:iconjoohyun23:
joohyun23 Featured By Owner Nov 18, 2016
nothing ~
Reply
:iconpinyunnie:
Pinyunnie Featured By Owner Nov 3, 2016
Thanks for the watch ^^ :3
Reply
:iconjoohyun23:
joohyun23 Featured By Owner Nov 8, 2016
you're welcome ~
Reply
:iconjiahjung:
jiahjung Featured By Owner Aug 15, 2016
- chị có watches kìa ><
Reply
Add a Comment: