Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant YOUR UMBRELLAFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 15 Deviations 223 Comments 733 Pageviews
×

Newest Deviations

Jennie by joohyun23 Jennie :iconjoohyun23:joohyun23 2 0 Ulzzang by joohyun23 Ulzzang :iconjoohyun23:joohyun23 3 0 Ulzzang by joohyun23 Ulzzang :iconjoohyun23:joohyun23 0 0 Thanks for 7 years - SISTAR by joohyun23 Thanks for 7 years - SISTAR :iconjoohyun23:joohyun23 4 0 Sohye by joohyun23 Sohye :iconjoohyun23:joohyun23 2 0 Jinnie - Blue by joohyun23 Jinnie - Blue :iconjoohyun23:joohyun23 3 0 Gift for SeYoonie part 2 by joohyun23 Gift for SeYoonie part 2 :iconjoohyun23:joohyun23 2 2 Gift for SeYoonie by joohyun23 Gift for SeYoonie :iconjoohyun23:joohyun23 2 0 Ulzzang by joohyun23 Ulzzang :iconjoohyun23:joohyun23 1 0 Min Suga - BST Japanese Ver by joohyun23 Min Suga - BST Japanese Ver :iconjoohyun23:joohyun23 4 0 Ulzzang - Cherry Blossom by joohyun23 Ulzzang - Cherry Blossom :iconjoohyun23:joohyun23 3 0 YoonMin by joohyun23 YoonMin :iconjoohyun23:joohyun23 5 0 Girl's Day by joohyun23 Girl's Day :iconjoohyun23:joohyun23 2 0 HoBoss by joohyun23 HoBoss :iconjoohyun23:joohyun23 0 0

Favourites

[Render Pack #8] KARD x HOLAHOLA MINIALBUM TEASER by yunniejacksonyi [Render Pack #8] KARD x HOLAHOLA MINIALBUM TEASER :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 63 31 070817 PNG Blossoms Wattercolor by Only148cm 070817 PNG Blossoms Wattercolor :icononly148cm:Only148cm 20 8 { Share Render } #2 - ULZZANG GIRL by uaats-BB { Share Render } #2 - ULZZANG GIRL :iconuaats-bb:uaats-BB 13 2 Floral Pngs (Renders) by BEAPANDA Floral Pngs (Renders) :iconbeapanda:BEAPANDA 283 27 Textures 043 // (Reflection) by BEAPANDA Textures 043 // (Reflection) :iconbeapanda:BEAPANDA 132 18 PACK TEXTURE #4 by pxxxxo PACK TEXTURE #4 :iconpxxxxo:pxxxxo 342 521 { RESOURCES - Pack Texture } #3 by uaats-BB { RESOURCES - Pack Texture } #3 :iconuaats-bb:uaats-BB 98 45 Long Divider | F2U by BEAPANDA Long Divider | F2U :iconbeapanda:BEAPANDA 18 0 20170628 - SHARE #6.AUTUMN.800+ by laodaodao 20170628 - SHARE #6.AUTUMN.800+ :iconlaodaodao:laodaodao 123 51 Textures 041 // Abstract by BEAPANDA Textures 041 // Abstract :iconbeapanda:BEAPANDA 107 11 h!SEOKJINJOON. by Chiisjung h!SEOKJINJOON. :iconchiisjung:Chiisjung 4 0 h!XUANYI. by Chiisjung h!XUANYI. :iconchiisjung:Chiisjung 5 0 As If It's Your Last - Coverart BY Hanbearien by jiahjung As If It's Your Last - Coverart BY Hanbearien :iconjiahjung:jiahjung 6 0 Seolhyun Coverart - BY Hanbearien by jiahjung Seolhyun Coverart - BY Hanbearien :iconjiahjung:jiahjung 2 0 STOP SHARE by xhangelf STOP SHARE :iconxhangelf:xhangelf 107 163 170614 // 4TH ANNIVERSARY OF BTS by BlackCat-Chirido 170614 // 4TH ANNIVERSARY OF BTS :iconblackcat-chirido:BlackCat-Chirido 49 23

Groups

Activity


Jennie
                                                                    PAGE: www.facebook.com/ForeverAreMir…
                                                            ● Text: “Hãy giữ chặt lấy em cứ như cơ thể này sắp đổ vỡ
                                                                                 l As if it's your last - BLACKPINK l
                                                                                    ● Model: Jennie - BLACKPINK
                                                              ● Credits: kimngaan0912, Yangyanggg, IreneRVQCs
                                                                                  ● Designer: Dù (Your Umbrella)
Loading...
Ulzzang
                                                                     PAGE: www.facebook.com/ForeverAreMir…  
                                     ● Text: “Ngày tôi biết mình thích cậu thì cả bầu trời nhỏ của tôi chỉ toàn hình ảnh của cậu. . .”
                                                                                     l Đoàn Đoan Vân Hạ l
                                                                                      ● Model: unknown
                                                        ● Credits: yunniejacksonyi, Yangyanggg,Bonsullivan 
                                                                             ● Designer: Dù (Your Umbrella)
Loading...
Ulzzang
● Text: “Một ngày nào đó em sẽ hiểu rằng, khi đã bước chân ra khỏi thanh xuân, em sẽ chẳng còn lại gì bên mình ngoài hồi ức”
● Model: unknown
● Credits: Rosezeep ; @IreneRVQCs ; frustrationYork ; VanAnh3621
● Designer: Dù (Your Umbrella)
Loading...
Thanks for 7 years - SISTAR
● Text: “Đây không phải tạm biệt không phải biệt ly mà là khởi đầu mới. . ." -sưu tầm-
● Model: SISTAR
● Credits: google (stock) ; Joyyeon2002(texture) ;
@IreneRVQCs [FB] ; Yangyanggg ; frustrationyork
● Designer: Dù (Your Umbrella) TAKES OUT WITH FULL CREDITS
Loading...
Sohye
● Text: “Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại, tất cả thế giới này từng chút từng chút đều là em.” (OST “You’re the Apple of My Eye”)
● Model: Kim Sohye
● Credits: google (stock) ; BlackCat-Chirido (texture) ; RinYHEnt (coloring) ; @IreneRVQCs [FB] ; frustrationYork 
● Designer: Dù (Your Umbrella)
TAKES OUT WITH FULL CREDITS
Loading...
Hello ~ 
I'm "Your Umbrella" from FAME Quotes
A.R.M.Y of BTS
_Watch me, watch me, watch me up_

Comments


Add a Comment:
 
:iconmun495:
mun495 Featured By Owner May 23, 2017
Thanks for the watch =]] <3
Reply
:iconjoohyun23:
joohyun23 Featured By Owner May 23, 2017
không gì ah ~ 
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Apr 21, 2017  Student Interface Designer
Cảm ơn bạn vì đã watch :"> 
Reply
:iconjoohyun23:
joohyun23 Featured By Owner Apr 28, 2017
không có gì ah :'>
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Apr 29, 2017  Student Interface Designer
:"> 
Reply
:iconxu-design-123:
Xu-design-123 Featured By Owner Nov 11, 2016  Student Artist
Thanks for the watch
Reply
:iconjoohyun23:
joohyun23 Featured By Owner Nov 18, 2016
nothing ~
Reply
:iconpinyunnie:
Pinyunnie Featured By Owner Nov 3, 2016
Thanks for the watch ^^ :3
Reply
:iconjoohyun23:
joohyun23 Featured By Owner Nov 8, 2016
you're welcome ~
Reply
:iconjiahjung:
jiahjung Featured By Owner Aug 15, 2016
- chị có watches kìa ><
Reply
Add a Comment: